dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

OpenAirMuseum. Cieszyn.Český Těšín

Realizacja: 2017 – 2019

W ramach projektu zrewitalizowana została dotychczas mało użytkowana część nabrzeża granicznej rzeki Olzy. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego obszaru.

Dorobkiem projektu po stronie polskiej była rewitalizacja odcinka Alei Piastowskiej (od ul. Zamkowej do ul. Sportowej). Ekspozycja muzealna jest tematycznie związana z dziedzictwem i symboliką rzeki granicznej. Na jej brzegu znajduje się pięć   c-lightów, z których każdy ma siedem zmieniających się paneli z informacjami i kodami QR (po zeskanowaniu kodu możliwy jest dostęp do informacji i galerii zdjęć na stronie muzeum). Dwadzieścia osiem ważnych momentów w historii Cieszyna, od założenia miasta po jego podział w 1920 roku, można zobaczyć w unikatowo zaprojektowanych „Kołach czasu”.

Po stronie czeskiej przeprowadzono prace budowlane i zagospodarowanie terenu. Zainstalowano tu różnorodne elementy architektury miejskiej, dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego umiejscowiono tu model obozu jenieckiego – Stalagu. Samo „muzeum pod gołym niebem” po stronie czeskiej składa się z tzw. „Wieży Babel” (nietradycyjnegosłownika polsko-czeskiego) oraz artystyczno-funkcjonalnej ławki z tekstem popularnej piosenki Jarka Nohavicy.

Więcej na:

https://openairmuseum.info/

https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/projekty-ze-zrodel-zewnetrznych/projekty-unijne/info-tessin-ii/539,open-air-museum-cieszyn-cesky-tesin

 

Zdjęcie: Wojciech Wandzel

 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe