dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Strefa Działań Wspólnych

Dzisiaj kilka słów o projekcie „Strefa Działań Wspólnych” realizowanym w latach 2017 -2020, który przyczynił się do aktywizacji i wzmocnienia integracji Cieszyna oraz miasta Český Těšín.
Nawiązano ściślejszą współpracę między wydziałami i jednostkami odpowiedzialnymi za promocję, kulturę i sport, a także między miejskimi instytucjami kultury i sportu i in. organizacjami działającymi w obu miastach, powstała ścisła sieć kooperacji transgranicznej. Publikowano cieszące się popularnością wspólne dwujęzyczne kalendarium imprez oraz dwujęzyczne ulotki promujące wydarzenia organizowane na terenie obu gmin. W ramach projektu ukazały się również wspólne artykuły promujące współpracę transgraniczną między dwoma miastami partnerskimi.
 

Projekt Cieszyn i Český Těšín wspólnie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V – A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa RP

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe